KZ

Автор (бірлескен автор) _________________________________________________

___________________________________________________________________________ және «Транспланттау жөніндегі республикалық үйлестіру орталығы» мекемесі (бұдан әрі – Журнал), («Қазақстандағы трансплантология» Журналы);

Бұдан әрі «Материал» деп аталатын қолжазбаның атауы _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Нақты құжат арқылы Автор (бірлескен автор) осы материалдың түпнұсқалық еңбек болып табылатынын және ешкімнің (жеке немесе заңды тұлғаның) авторлық құқығын бұзбайтынын растайды.

Осы құжаттың мәні – «Қазақстандағы трансплантология» Журналында; «Транспланттау жөніндегі республикалық үйлестіру орталығы» мекемесінің ақпараттық порталында орналастырумен, баспа және электрондық нұсқаларда кейін жариялау үшін материалды Журналға табыстауда.

Осы құжат бойынша құқықтарды табыстау мағыналық жүктемесін өзгертусіз мәтіндік материалды өңдеуге, мәтінді аударуға, компьютерлік бағдарламалармен және жүйелермен кейінгі үйлестіру үшін ұсынылған материалды өңдеуге құқықты қамтиды. Құжат шарттары «Қазақстандағы трансплантология» Журналында орналастырлыған материалға таралады және автордың (бірлескен автордың) қол қоюы кезінен бастап күшіне енеді.

Автор: _____________________________ ТАӘ ______________ Күні _____________Қолы

Автор: _____________________________ ТАӘ ______________ Күні _____________Қолы

Автор: _____________________________ ТАӘ ______________ Күні _____________Қолы

Автор: _____________________________ ТАӘ ______________ Күні _____________Қолы

Автор: _____________________________ ТАӘ ______________ Күні _____________Қолы

2020. Барлық құқықтар қорғалған

© ABC DESIGN-да жасалған - Нұр-Сұлтанда сайттар жасау және қолдау